Allstav Group

Reference


Logo společnosti

Rekonstrukce vodovodních řadů

Zemní práce pro pokládku vodovodního potrubí v Praze 6 — ulice Eliášova 2009-2010
  • Zadavatel - Varis s.r.o.

Logo společnosti

Rekonstrukce vodovodních řadů

Zemní práce pro pokládku vodovodního potrubí v Praze 3, Za Vackovem 2010
  • Zadavatel - Varis s.r.o.

Logo společnosti

Rekonstrukce vodovodních řadů

Zemní práce pro pokládku vodovodního potrubí — Zmrzlík 2010
  • Zadavatel - Varis s.r.o.

Logo společnosti

Rekonstrukce bytového domu

Rekonstrukce bytového domu v Praze 4, Pobočná ulice
  • Soukromý zadavatel

Logo společnosti

Stavba rodinného domu — vč. projektu

Stavba rodinného domu v Praze 9 — 2005
  • Soukromý zadavatel


Další informace: info@allstavgroup.cz